A-  GERA BO-MA

B-  CETA REMUS 

C-  GREIS Z KMENE ČEROKÝ X DAGO HARTIS BOHEMIA

D-  FERA VENUŠINA SOPKA X INDI STARÝ SKAUT

E-  GREIS Z KMENE ČEROKÝ X DAGO FAUBEN

F-  FERA VENUŠINA SOPKA X INDI STARÝ SKAUT

G-  BÁRA Z RONBARU X MATES Z BEROUNSKÉ BAŠTY

H-  GREIS Z KMENE ČEROKÝ X NORD II SUCHÉ LAZCE

CH-  NORA Z HOLÝKOVA X FOX Z LOUNSKÉHO CHOV

I-  CHRYSTA MARIKO BOHEMIA X MATES Z BEROUNSKÉ BAŠTY

J-  GREIS Z KMENE ČEROKÝ X INDI STARÝ SKAUT

K-  BESI YUCERO BOHEMIA X INDI STARÝ SKAUT

L-  BÁRA Z RONBARU X BASKO ZE SVOBODNÉHO DVORA

M- CHRYSTA MARIKO BOHEMIA X BASKO ZE SVOBODNÉHO DVORA